Wat is project management?

admin

21 november 2022

Projectmanagement is eigenlijk het managen van diverse projecten op een gestructureerde en overzichtelijk manier. De voordelen van een bedrijf waar goed projectmanagement word uitgevoerd is dat werkzaamheden efficiënter en met hoge kwaliteit worden uitgevoerd tegen zo laag mogelijke kosten. Over het algemeen bestaat een project uit drie fases; voorbereiding, uitvoering en afronding.

Het doel is om deze drie fases zo gestroomlijnd mogelijk in elkaar over te laten lopen voor de perfecte uitvoering. Dat is het uiteindelijke doel van de projectmanager.

Welke projectmanagementmethodes zijn er?

Er bestaan voor het managen van een project diverse methodes, al hebben de verschillende methodes veel overeenkomende kenmerken en uitgangspunten.

Methodes

OPEN, PRINCE2 en PMBoK zijn enkele voorbeelden van methodes. In de ICT business zijn ook specifieke projectmanagement methodes zoals bijvoorbeeld Agile en Scrum. Deze twee methodes zijn specifiek gericht op softwareontwikkeling en gaan uit van verschillende principes en thema’s. 

Overeenkomsten van projectmanagementmethodes

Altijd handelen vanuit het resultaat en streven naar de hoogst haalbare kwaliteit of doelstelling. Tijdens elk project moet er een evaluatie zijn om het optimale resultaat te behalen en waar nodig bij te schaven. Dit kan een kleine aanpassing betekenen, maar ook een omslag in het gehele proces en in het slechtste geval zelfs annulering van het project. Projectmanagers kunnen vrijwel in elke bedrijfstak van waarde zijn en is daarom een veelgevraagde functie op dit moment, met veel open vacatures door het gehele land. Op dit moment zijn er veel projectmanagers actief in de ICT, bouw, civiele techniek, consultancy en de financiële sector.

Bekende termen voor een projectmanager

Houdt altijd rekening met de belanghebbende zoals je klanten, partners of sponsoren van een project. Zorg voor voldoende middelen om het gehele project af te kunnen ronden. Denk hierbij vooral aan budget, materiaal en tijd. Bepaal altijd de juiste volgorde van het project en zorg dat de processen niet door elkaar heen gaan lopen. Opvolgen en beheren van de tijdlijn of een planning maken van een project is essentieel om het project succesvol af te kunnen ronden. Timesheets of urenstaten zijn een effectief middel om de salariskosten te kunnen managen en blijven monitoren of eventueel in een nacalculatie mee te nemen. Zorg dat je op één lijn zit met externe partijen, hierdoor blijft de onderlinge band goed en loopt het proces de minste kans op vertraging door externe partijen. 

Projectmanagement opleiding 

Wil jij graag als projectmanager aan de slag? Dan is de Basis of Senior opleiding Projectmanagement iets waar je je in kunt verdiepen. Deze opleiding is op dit moment de perfecte basis voor een carrière als projectmanager.