Wat is een verkeersveiligheidsaudit?

admin

23 februari 2022

Een verkeersveiligheidsaudit is een onderzoek waarmee je de verkeersveiligheid van een nieuwe weg of kruispuntinrichting kunt verbeteren. Op basis van dit onderzoek kan een ontwikkelaar een verkeersveilige inrichting realiseren.

De audit

Tijdens de audit komen alle mogelijke onveilige verkeersituaties aan het licht. Omdat het nieuwe wegenproject dan nog in de plan-, ontwerp- of realisatiefase zit, kunnen er nog aanpassingen gedaan worden. Een belangrijk onderdeel om te voorkomen dat er na de uitvoering sprake is van negatieve effecten op de verkeersveiligheid. Er zijn speciaal opgeleide verkeersveiligheidsauditors die de onderzoeken uitvoeren.

Verkeersonderzoeken

Naast zo’n audit zijn er ook verschillende verkeersonderzoeken. Voorbeelden zijn parkeeronderzoeken, onderzoeken naar sluipverkeer en verkeerstellingen. Dit soort onderzoeken kunnen kleinschalig uitgevoerd worden, maar soms ook voor een hele stad of streek. 

Veiligheid verbeteren

Wanneer er op bepaalde plekken vaak ongelukken gebeuren, kan een verkeersonderzoek het probleem in kaart brengen en op basis daarvan de situatie verbeteren. De onderzoekende partij onderzoekt de locaties en voert ongevallenanalyses uit. Wanneer er veel klachten zijn over een bepaalde weg of straat, gaat het onderzoeksteam ook in gesprek met betrokkenen of bewoners in de omgeving.

Parkeren

Bij een parkeeronderzoek kan er gekeken worden naar de parkeerdrukte, hoe lang er ergens geparkeerd wordt en waarom er gekozen wordt voor een bepaalde parkeerplaats. Dit is interessante informatie voor een wijk of stad. Daarnaast willen gemeenten soms ook weten hoe vaak er verkeerd geparkeerd wordt. Ook dat kan onderzocht worden met een parkeeronderzoek.

Registratie verkeersstromen

Hoeveel verkeer is er op een weg of in een bepaald gebied? Dat wordt geregistreerd tijdens verkeerstellingen met behulp van onder andere veldwerkers, radars en camera’s.