Wat is een pijpleiding?

admin

20 april 2020

Wat is een pijpleiding nu precies? Een pijpleiding is een systeem van buisleidingen die (vaak in of boven de grond) liggen. Deze pijpleidingen maken het buis- of pijptransport mogelijk. In deze pijpleidingen worden vaak stoffen. Hierbij gaat het vaak om vloeibare of gasvormige stoffen. Wanneer er gasvormige stoffen worden verplaatst, wordt dit een buisleiding genoemd. Bij vloeibare en vast stoffen hebben we het over een pijpleidingen.

Er zijn ook pijpleidingen die op de zeebodem liggen en soms wel meer dan honderden kilometers lang zijn.

Een pijpleiding is dus een stelsel van buizen of stoffen in te kunnen vervoeren.