Wat is een buitenlands belastingplichtige?

admin

14 mei 2020

Wat is een buitenlands belastingplichtige?

Je bent buitenlands belastingplichtige als je een natuurlijk persoon bent die niet in Nederland woont, maar wel Nederlands inkomen geniet.