Wat is een binnenlands belastingplichtige?

admin

14 mei 2020

Wat is een binnenlands belastingplichtige?

Je bent binnenlands belastingplichtige als je een natuurlijk persoon bent die in Nederland woont.