Wat is een belastingplichtige?

admin

14 mei 2020

Wat is een belastingplichtige? Een belastingplichtige (ook wel: schuldenaar of rechtenplichtige): het rechtssubject waarvan de verschuldigde belasting wordt geheven.

Veelal worden in de onderscheidenlijke belastingwetten natuurlijke personen en rechtspersonen als belastingplichtige aangewezen. In sommige belastingwetten, bijvoorbeeld de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting, onderscheidt men ook nog binnenlandse belastingplichtigen en buitenlandse belastingplichtigen. Buitenlandse belastingplichtigen zijn veelal voor een beperktere hoeveelheid inkomensbronnen aan de heffing onderworpen.