Wat is de WAB?

admin

14 mei 2020

Wat is de WAB? De WAB staat voluit voor: Wet Arbeidsmarkt in balans.

Deze wet is per 1 januari 2020 ingegaan. De WAB is in het leven geroepen door het kabinet ter vervanging van de bestaande WWZ wet. Deze wet had een aantal gevolgen die opgelost dienden te worden

De WAB uitgelegd

Zoals gezegd is de WAB dus een betere versie van de WWZ. De belangrijkste doelen van deze nieuwe wet zijn om het verschil tussen vaste en flexibele arbeid op de arbeidsmarkt te verkleinen. Het moet voor bedrijven middels de WAB aantrekkelijker worden om vaste arbeidskrachten in dienst te nemen. Het oproepen van flexkrachten moet juist ontmoedigd worden. Daarnaast is in deze wet ook opgenomen dat oproepkrachten juist meer zekerheid krijgen.

Lees hier meer over de WAB.